Certifikácie:

Vlastníme certifikáty a osvedčenia podľa STN EN ISO 9712: COPZ - 491/19/III - LT/B, COPZ - 305/18/II - PED - VT2, COPZ - 306/18/II - UTT, TI – 993/4/2010 - TZ - A - Aa4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1.

Kontakt:

NITRATEST s.r.o. , Nová ulica 734/22, 951 13 Branč, IČO: 35977744, DIČ: 2022128911, IČ DPH: SK2022128911 Zapísal OS v Nitre OR, oddiel: Sro vložka: 17690/N

Certifikáty